Najkrótsze zdanie złożone w języku angielskim: „I am.”

//Najkrótsze zdanie złożone w języku angielskim: „I am.”