Murder for a jar of red rum

Spróbujcie odczytać od tyłu – Murder for a jar of red rum.

Co z tego wyjdzie?