Polityka prywatności – portalu Translator24.pl

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO).

 I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

Administratorem danych osobowych w serwisie Translator24.pl jest DOBRYNABYTEK.PL Jacek Pawluczuk z siedzibą w Olsztynie, przy ul. E. Turowskiego 8/29, NIP PL743 186 54 93, REGON 281549277 (dalej: „Administrator”).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: biuro@translator24.pl; tel.: +48 510232128.

II. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

1. Podczas rejestracji w serwisie Translator24.pl

Korzystanie z niektórych funkcji serwisu Translator24.pl jest możliwe po zarejestrowaniu się w serwisie i w tym momencie zbierane są takie dane jak adres e-mail oraz hasło jakiego będzie używał Klient.

2. Podczas transakcji zakupu Usługi

Przed dokonaniem transakcji zakupu Usługi w serwisie Translator24.pl zbierane są takie dane Klienta jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności.

3. Automatycznie

Podczas wizyty na stronie internetowej Translator24.pl, automatycznie mogą być zbierane dane takie jak np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

1. Wszelkie podawane przez Klientów serwisu Translator24.pl dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO o ochronie danych osobowych oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu Usługi będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Klient chce dokonać zakupu Usługi.

3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o Klientach serwisu.

4. Administrator stosuje najlepsze środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IV. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu Translator24.pl. Cele przetwarzania danych osobowych:

a) nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego polegającego na korzystaniu z funkcjonalności Translator24.pl wskazanych w regulaminie Serwisu,

b) cele statystyczne,

c) przesyłanie informacji handlowych partnerów, reklamodawców lub usługobiorców serwisu Translator24.pl.

V. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności)

1. Podanie danych osobowych przez Klienta serwisu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia danej umowy skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

2. Administrator informuje, że Klient serwisu ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Można to zrobić kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@translator24.pl lub pisemnie na adres w Olsztynie (10-506), przy ul. W. Kętrzyńskiego 5A/1.

3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, może się wiązać z koniecznością zaprzestania korzystania z Usługi, np. usunięcie konta.

VI. PLIKI COOKIES (polityka prywatności)

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają one w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz do tworzenia statystyk, które pomagają dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2. W ramach serwisu Translator24.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

3. W ramach serwisu Translator24.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania (logowania),

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, wyglądu strony internetowej itp.,

e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Jeżeli Klient uważa, że obecność plików cookies narusza Jego prywatność, może w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń ze swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajduje się w sekcji Pomoc przeglądarki, z której korzysta Klient.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE (polityka prywatności)

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Translator24.pl

2. We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@translator24.pl w tytule wiadomości wpisując „polityka prywatności” lub pisemnie na adres w Olsztynie, przy ul. Gen. J. Hallera 3/25.

Polityka prywatności - Translator24.pl