Tłumaczymy akty stanu cywilnego i akty notarialne na dowolny język. Współpracujemy z ekspertami od tłumaczeń przysięgłych.

Jest wiele sytuacji, w których rozwiązując daną sprawę urzędową, będziemy zmuszeni przedłożyć wskazane akty stanu cywilnego czy akty notarialne. W przypadku tych pierwszych, odpisy oryginalnych dokumentów są dostępne w danej placówce Urzędu Stanu Cywilnego bądź, dla posiadaczy Profilu Zaufanego, przez Internet. Natomiast w sytuacji, gdy potrzebujesz przetłumaczyć akty na język polski lub wybrany język obcy, Translator24 służy Ci pomocą.

Starasz się o obywatelstwo, składasz wniosek o wypłatę świadczeń czy bierzesz udział w postępowaniu o przyznanie spadku? W tych i wielu innych sytuacjach, niezbędne może okazać się przedstawienie odpowiednich aktów stanu cywilnego. Jeśli posiadasz te dokumenty w języku obcym lub starasz się o dane prawa poza granicami Polski, niezbędne będzie ich przetłumaczenie.

Z kolei zawarcie aktów notarialnych występuje np. przy dokonywaniu transakcji dotyczących nieruchomości czy niektórych czynności z zakresu prawa spółek. Ich tłumaczenie również może być Ci kiedyś przydatne.

Tłumaczeniem aktów, które zaliczamy do oficjalnych dokumentów urzędowych, zajmuje się tłumacz przysięgły. Dokonuje on uwierzytelnionego przekładu dokumentów, których wiarygodność potwierdza swoim podpisem oraz pieczęcią. Tylko tak przetłumaczone akty stanu cywilnego i akty notarialne są uznawane za zgodne z prawem.

W Translator24 tłumaczymy:

  • Akty urodzenia
  • Akty małżeństwa
  • Akty zgonu
  • Akty notarialne

W przypadku aktów stanu cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa i zgonu), dokonujemy tłumaczeń skróconych odpisów oraz odpisów zupełnych.

Każde zlecenie kierujemy do uprawnionego i wykwalifikowanego tłumacza przysięgłego. Nasi tłumacze posiadają najlepsze umiejętności i doświadczenie, co stanowi gwarancję jakości i poprawności każdego tłumaczenia. W przypadku tłumaczenia aktów notarialnych zlecenie kierujemy do tłumacza posiadającego doświadczenie w branży, której dotyczy dany dokument. Dzięki temu masz pewność, że użyta zostanie specjalistyczna terminologia, a samo tłumaczenie aktu notarialnego będzie spójne z oryginałem.

Wybierz język tłumaczenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Obecnie dostępne ponad 30+ najpopularniejszych języków
Wybierz język tłumaczenia