Łamańce językowe to zwroty bardzo trudne do wypowiedzenia, np. „stół z powyłamywanymi nogami”, czy „w czasie suszy szosa sucha”. Jednak znaleźć je można nie tylko w języku polskim, ale również w innych językach, w tym także w angielskim. Sprawiają one spore trudności nie tylko osobom uczącym się, ale także rodzimym Anglikom.

Jakie są najpopularniejsze i jednocześnie najtrudniejsze angielskie łamańce językowe? Oto kilka tongue twisters:

  • Which witch wished which wicked wish?
  • What noise annoys an oyster? Any noise annoys an oyster. But a noisy noise annoys an oyster most.
  • Mosessupposes his toes are roses but Moses supposes erroneously.
  • I wonder whether the wether will weather the weather or whether the weather the wether will kill.
  • She sells sea shells by the sea shore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I’m sure she sells seashore shells.
  • How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
  • Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
  • A big black bug bit a big
    black bear made the big black bear bleed blood.