Niektóre dokumenty nie mogą być przetłumaczone w inny sposób niż przez tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Dotyczy to przede wszystkim dokumentacji mającej tzw. moc prawną. Bez uwierzytelnienia przekład takich dokumentów traci swoją prawomocność i jest praktycznie bezużyteczny.

Jakie kwalifikacje musi posiadać tłumacz przysięgły?

Tłumaczenia przysięgłe język rosyjski mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnioną do tego osobę. Specjalizuje się ona w przekładach dokumentów urzędowych i procesowych, a także odpisów tego typu dokumentów. Może również poświadczać odpisy oraz tłumaczenia sporządzone przez tłumaczy zwykłych. W celu uwierzytelnienia dokumentu tłumacz przysięgły języka rosyjskiego używa specjalnej pieczęci, na której znajduje się jego imię i nazwisko, język w jakim ma uprawnienia oraz pozycja, którą zajmuje na liście tłumaczy. Istnieje też możliwość uwierzytelniania dokumentacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jednak tylko wtedy, gdy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału w formie pisemnej.

Pieczęć i podpis nanosi tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, muszą znajdować się one na każdej stronie wykonanego przekładu. Ponadto znajdują się tam informacje o tym, pod jaką pozycją przekład lub odpis są odnotowane w repertorium oraz to, czy został wykonany z oryginału czy kopii.

Do obowiązków tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego zalicza się nie tylko sporządzanie pisemnych przekładów, ale również ustnych. Ponadto może on sporządzać uwierzytelnione odpis pism w języku obcym, poświadczać tłumaczenia wykonane przez inne osoby oraz sprawdzać i poświadczać odpisy wykonane w języku obcym przez innego tłumacza.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczeń przysięgłych?

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykonuje przekłady wymagane w przypadku dokumentacji posiadającej moc prawną. Oznacza to przede wszystkim dokument sądowe i urzędowe, w tym m.in.:

  • pełnomocnictwa,
  • akty zgonu, narodzenia, ślubu,
  • certyfikaty,
  • dyplomy,
  • prace doktorskie,
  • umowy,
  • akty notarialne,
  • akty własności.

Tego rodzaju przekłady muszą być naprawdę wysokiej jakości, ponieważ jakiekolwiek błędy mogą narazić właściciela na wysokie straty. Warto jednak wiedzieć, że tłumacz przysięgły odpowiada za swoją pracę, dlatego w przypadku, gdy tłumaczenia przysięgłe rosyjski wykonane zostały nieprawidłowo przez co ponieśliśmy straty, istnieje możliwość uzyskania odszkodowania. Co ważne, tego typu przekłady można zamówić przez internet. W tego typu usługach specjalizują się najlepsze biura tłumaczeń, zatrudniające doskonale wykwalifikowanych specjalistów. Dzięki temu przekłady są nie tylko bezbłędne, ale także perfekcyjnie dopracowane pod kątem spójności terminologicznej.

TRANSLATOR24.PL – Twój tłumacz przysięgły języka rosyjskiego sprawdź ofertę