Czasy, kiedy pojazdy mechaniczne były dobrem luksusowym dawno już minęły. Obecnie oferta firmowych salonów samochodowych jest ogromna, a dzięki otwarciu granic można bez przeszkód sprawdzić samochód z dowolnego kraju. Należy jednak pamiętać, że aby takie auto zarejestrować w Polsce niezbędne jest skorzystanie z usługi tłumaczenia dokumentów samochodowych potwierdzonej pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia samochodowe – ważne informacje

Zarejestrowanie w Polsce samochodu sprowadzonego z zagranicy wymaga złożenia do wydziału komunikacji kompletu dokumentów, zawierającego pełną dokumentację rejestracyjną wraz uwierzytelnionym tłumaczeniem. Tego, jakie dokumenty są wymagane do zarejestrowania pojazdu, należy dowiedzieć się we wspominanym urzędzie. Najczęściej tłumaczenia samochodowe obejmują kartę pojazdu, dowód rejestracyjny oraz umowę lub rachunek. Czasem konieczne jest również przetłumaczenie polisy ubezpieczeniowej.

Dlaczego tłumaczenia dokumentów samochodowych muszą być przysięgłe?

Tłumaczenia samochodowe zawsze wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych. Są to osoby zaufania publicznego, specjalizujące się w uwierzytelnianiu ważnej dokumentacji, w tym również dokumentacji samochodowej. Do poświadczania wierzytelności przekładów stosowana jest specjalna pieczęć, na której widnieje imię i nazwisko tłumacza, jego numer w spisie tłumaczy przysięgłych oraz język, w którym posiada uprawnienia do wykonywania tłumaczeń. Tłumaczenia dokumentów samochodowych zawsze muszą być uwierzytelnione, ponieważ są to pisma mające moc prawną. Bez uwierzytelnienia przekładu przetłumaczone dokumenty nie będą miały mocy prawnej i nie będzie można złożyć ich w urzędzie. Należy przy tym pamiętać, że w organach administracji publicznej akceptowane są wyłącznie dokumenty, które przetłumaczone zostały z oryginalnej dokumentacji, a nie z kopii.

Czy tłumaczenia samochodowe można zlecić online?

Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumaczenia dokumentów samochodowych przez internet. W tym celu trzeba przesłać skan lub cyfrowe zdjęcie dokumentacji drogą mailową. Wówczas wykonywana jest wycena usługi oraz termin w jakim może zostać wykonana. Po zaakceptowaniu warunków tłumacz przysięgły przystępuje do realizacji zlecenia. Po jego wykonaniu opatrzona pieczęciami, przetłumaczona dokumentacja samochodowa zostaje wysłana do klienta pocztą lub przez kuriera. Można także odebrać dokumenty osobiście. Tłumaczenia samochodowe są wykonywane w różnych językach, a ich cena zależy m.in. od ilości znaków.

TRANSLATOR24.PL – profesjonalne tłumaczenia dokumentów samochodowychsprawdź ofertę