Dokumenty, które mają moc prawną zawsze powinny być tłumaczone przez wykwalifikowanego tłumacza przysięgłego. Dotyczy to m.in. dokumentacji sądowej i urzędowej, aktów urodzenia, małżeństwa czy zgonu, dokumentacji samochodowej czy świadectw pracy, dyplomów itp. Wymagają aby wykonał je tłumacz przysięgły języka niemieckiego, ponieważ tylko wtedy przekłady zachowują moc prawną.

Jaka jest różnica między tłumaczeniami zwykłymi a przysięgłymi?

Tłumaczenia zwykłe mogą mieć dowolną formę, zarówno papierową, jak i elektroniczną. Najczęściej przyjmowaną jednostką przekładu zwykłego jest 1800 znaków na stronę – jest to norma unijna. Natomiast dla tłumaczeń przysięgłych język niemiecki obowiązują urzędowa jednostka przeliczeniowa, która wynosi 1125 znaków wraz ze spacjami i znakami specjalnymi. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005 roku. Opłata dotyczy każdej rozpoczętej strony, przy czym liczba stron jest określana na podstawie tekstu docelowego, dlatego może ona ulec zwiększeniu z powodu pieczęci, podpisów itp.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego wykonuje przekłady najczęściej dla takich dokumentów jak:

  • certyfikaty, świadectwa, dyplomy,
  • akty ślubu, urodzenia, zgonu,
  • dokumenty samochodowe,
  • akty notarialne,
  • umowy handlowe i pełnomocnictwa,
  • umowy o pracę i świadectwa pracy,
  • dokumentacja związana z prowadzeniem spółki lub innej działalności gospodarczej,
  • wyroki i postanowienia sądowe,
  • polisy ubezpieczeniowe itp.

Kto może pracować jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego?

O ile tłumaczenia zwykłe mogą być wykonywane przez każdego, kto zna dany język, o tyle do wykonywania tłumaczeń przysięgłych niemiecki należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Nie każdy może je uzyskać. Jednym z podstawowych warunków, które trzeba spełnić, aby zostać tłumaczem przysięgłym jest doskonała znajomość języka obcego, pozwalająca bez przeszkód wykonywać tłumaczenia przysięgłe język niemiecki. Ponadto osoba taka musi posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw EFTA bądź UE i mieć ukończone studia wyższe wraz z tytułem magistra. Ponadto nie może być karana za przestępstwa umyślne i musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Aby móc wykonywać przekłady jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego trzeba jeszcze pozytywnie zdać specjalny egzamin na tłumacza przysięgłego.

Takie wymagania są niezbędne, ponieważ tłumacz przysięgły za swoją pracę ponosi odpowiedzialność cywilną. W przypadku, gdy w przekładzie znajdą się błędy narażające klienta na straty, ma on możliwość ubiegania się o odszkodowanie.

TRANSLATOR24.PL – TWÓJ TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGOsprawdź ofertę