Ważne dokumenty sądowe, urzędowe czy jakiekolwiek inne nie mogą być tłumaczone przez zwykłego tłumacza. Może je wykonać jedynie tłumacz przysięgły, który posiada do tego odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły języka angielskiego wykonuje przekłady opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza, który jest potwierdzeniem ich wiarygodności.

Tłumacz przysięgły – co u niego tłumaczymy?

Zwykły przekład może wykonać każda osoba znająca dany język obcy, natomiast tłumacz przysięgły języka angielskiego posiada wymagane uprawnienia do wykonania przekładów uwierzytelnionych. Wszystkie dokumenty, które docelowo mają trafić do urzędów, sądów, instytucji naukowych czy państwowych muszą posiadać pieczęć tłumacza przysięgłego. Dotyczy to także aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa, świadectw pracy czy dokumentacji związanej z rejestracją sprowadzonego z zagranicy samochodu. Tłumaczenia przysięgłe angielski różnią się od zwykłych przekładów wspomnianą wcześniej pieczęcią.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, a za wykonaną pracę ponosi odpowiedzialność cywilną. W przypadku, gdy w przekładzie znajdą się błędy, na skutek których Klient poniesie straty, możliwe jest wystąpienie o odszkodowanie. Co ważne, tłumacz przysięgły języka angielskiego zawsze wykonuje przekłady w formie pisemnej. Na każdej stronie takiego tłumaczenia znajduje się okrągła pieczęć, na której jest imię i nazwisko tłumacza, język, w którym ma uprawnienia oraz pozycja na liście przysięgłych tłumaczy.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego uwierzytelnia tłumaczenia, sprawiając, że dokumenty mające moc prawną zachowują ją także po przetłumaczeniu. Koszt liczony jest dla każdej strony przekładu, ale trzeba liczyć się z tym, że z powodu pieczęci, podpisów i elementów graficznych długość przekładu może się zwiększyć.

Jak zlecić tłumaczenia przysięgłe online?

Tłumaczenia przysięgłe język angielski można bez problemu zlecić przez internet. W biurach tłumaczeń zatrudniani są odpowiednio wykwalifikowani specjaliści, którzy posiadają wymagane uprawnienia. Najpierw należy zrobić skan lub cyfrowe zdjęcie do tłumaczenia, a następnie przesłać je na adres mailowy wskazany przez dane biuro. Wówczas jego pracownicy robią kompleksową wycenę przekładu, dzięki czemu z góry wiadomo ile kosztują tłumaczenia przysięgłe angielski. Po akceptacji warunków wykonania zlecenia i przesłaniu potwierdzenia e-mailem biuro tłumaczeń przystępuje do jego realizacji. Tłumaczenia przysięgłe język angielski zawsze wykonywane są terminowo, a na życzenia Klienta mogą zostać przesłane także w formie skanu. Jednak cały przekład zawsze wysyłany jest poczta lub kurierem pod wskazany adres, dzięki czemu można zlecić usługę bez wychodzenia z domu.

TRANSLATOR24.PL – Twój tłumacz przysięgły języka angielskiego online – sprawdź ofertę