Computer Aided Translation, czyli CAT to narzędzia wspierające pracę tłumacza. Programy CAT wpływają na przyspieszenie oraz ujednolicenie procesu przekładu. Wszystko dzięki temu, że posiadają nowoczesny i rozbudowany system tzw. pamięci tłumaczeniowych. W szczególności przydaje się to do tłumaczeń technicznych, w których bardzo często występują powtórzenia słów, nazw, a najczęściej całe zdania. Warto jednak zapamiętać, by nie mylić programów CAT z tzw. maszynowymi tłumaczeniami, które do całego przetłumaczenia wykorzystują automatyczne algorytmy.

W czym pomagają narzędzia CAT?

Oprogramowanie CAT odpowiedzialne jest za wykonywanie wielu zadań, które w dużej mierze przyczynia się do przyspieszenia pracy tłumacza. Oto kilka najważniejszych z nich:

  • Przyspieszenie wykonywania lepszych jakościowo tłumaczeń,
  • Umożliwienie tworzenia baz terminologicznych oraz tłumaczeniowych,
  • Ułatwienie redakcji tekstów, które są jednolite i konsekwentne pod względem językowym,
  • Zachowanie stylistycznej oraz terminologicznej spójności,
  • Udoskonalenie procesu dotyczącego kontroli jakości,
  • Niesienie pomocy z zakresu testów elektronicznych charakteryzujących się umiarkowanym lub dużym stopniem powtarzalności,
  • Podpowiadanie wcześniej tworzonych tłumaczeń.

Podział narzędzi CAT

Główny podział oprogramowania CAT to dwie podstawowe grupy. Pierwszą stanowią programy, które zostały specjalnie przystosowane do pracy z Microsoft Word. Nie tylko pracują w oparciu o własny i niezależny edytor tekstu ale także jako nakładka. Druga grupa narzędzi CAT to programy, które pozwalają tłumaczowi na znacznie większy komfort oraz elastyczność. Ich zadaniem jest tłumaczenie wszelakiego rodzaju formatów plików np. HTML czy DTP.

W jaki sposób przebiega praca z narzędziami CAT?

Sama praca z CAT nie jest szczególnie skomplikowana, jednak jak większość programów, tak i tutaj niezbędna okazuje się podstawowa wiedza dotycząca funkcji i możliwości, jakie daje nam konkretny program. Kiedy umieszczamy wybrany przez nas plik do obróbki, pierwsze co następuje to jego segmentacja. Zazwyczaj taki plik dzielony jest na kilka elementów jak zdania bądź fragmenty, wszystko zależy od tego czy posiada znaki interpunkcyjne jak średnik, myślnik, dwukropek i wiele innych. Użytkownik ma jednak możliwość spersonalizowana sposobu segmentacji danego dokumentu. Każde narzędzie CAT w pierwszej kolejności rozpoznaje oraz zapamiętuje, a następnie podkreśla pierwszy segment. Dzięki temu powstają dwa pola tekstowe- jeden to tekst źródłowy, a drugim jest miejsce przeznaczone na wpisanie tłumaczenia. Program niestety nie pomoże w pracy tłumacza, kiedy użytkownik nie rozpoczął jeszcze tłumaczeń i nie ma przygotowanej bazy w programie, w związku z czym narzędzie nie może czerpać podobnych fragmentów. Gdy jednak dostępna jest baza, narzędzie wyświetli propozycje tłumaczeń z tłumaczonych wcześniej tekstów, które zawierać będą dodatkowe informacje. Aby przejść do następnego segmentu, wymagane będzie zatwierdzenie wpisanego tłumaczenia.

Czym jest Translation Memory?

Translation Memory czyli pamięć tłumaczeń, to tworzona baza przez programy CAT w oparciu, której działają. Dla tłumacza najlepsze rozwiązanie to jak najbardziej rozbudowana i zróżnicowana pamięć, gdyż pozwala na znalezienie interesującego go tłumaczenia. Doskonale sprawdza się w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń, a zwłaszcza ich ulepszeń. Nowszy model danego urządzenia posiada kilka funkcji dodanych ale reszta pozostaje ta sama. Jeśli tłumacz posiada pamięć tłumaczeniową poprzedniej wersji urządzenia z łatwością sprawdzi, jakie nowe segmenty zostały dodane do wcześniej tłumaczonego tekstu. W związku z tym, nie musi tłumaczyć całej instrukcji, a jedynie część tekstu, która została dodana.

Jakie zadanie pełni wyszukiwarka pamięciowa?

Jedną z nowości w oprogramowaniu CAT jest Language Search Engine software, czyli wyszukiwarka tłumaczeniowa. Program działający w oparciu o sieć internetową zajmuje się przeszukiwaniem dostępnych zasobów wykonanych wcześniej tłumaczeń. Wyszukuje zdania, fragmenty, akapity, które są jak najbardziej podobne do tłumaczenia tekstu źródłowego. Wyszukiwarka pamięciowa umożliwia tłumaczowi dostęp do zasobu tłumaczeń wielu użytkowników, a nie tylko swojego.

Jakie funkcje pełnią narzędzia CAT?

Narzędzia CAT wykorzystywane przez tłumaczy pełnią trzy podstawowe funkcje, do których należą:

  • Segmentowanie konkretnego tekstu- czyli jego dzielenie na zdania bądź fragmenty. Dzięki temu  ułatwia i przyspiesza pracę tłumacza, dzieląc tekst na dwie rubryki- tekst źródłowy i tłumaczony.
  • Traktowanie tekstu źródłowego i tłumaczenia jako jednostki tłumaczeniowe- narzędzia CAT zapisują te teksty w specjalnej bazie, z której można dowoli korzystać w przyszłości.
  • Korzystanie z pamięci tłumaczeniowych- czyli plików, w jakich znajdują się powyższe jednostki tłumaczeniowe. Przyspieszenie pracy tłumacza odbywa się poprzez swobodne wracanie do wcześniej tłumaczonych fragmentów.

TRANSLATOR24.PL – profesjonalne tłumaczenie dokumentów online sprawdź ofertę