Na całym świecie używa się średnio 6-7 tysięcy języków z czego większość nie posiada swojego odpowiedniego zapisu. Ciężko jednak jest określić tą liczbę dokładnie, gdyż występują spory dotyczące rozróżnienia języka od dialektu. Duży wpływ na różnorodność lingwistyczną ma fakt, że praktycznie połowa ze światowej populacji porozumiewa się na co dzień minimum dwoma językami. Największe zróżnicowanie językowe występuje w Azji i Afryce, natomiast Europa to zaledwie 3 % ogólnej liczby używanych języków. Spośród ogromnej liczby języków, na wyróżnienie zasługują te, które w jakimś stopniu oddziałują na inne stając się językami wpływowymi.

Przyczyny wpływowości niektórych języków

Jedna z głównie uznawanych przyczyn, które dotyczą wpływowości języka, odnosi się do liczby osób, które posługują się danym językiem. Można to rozbić na trzy różne płaszczyzny, ale wszystkie dotyczątego kim są ludzie posługujący się wpływowym językiem oraz co mają na celu przekazać. Pierwsza płaszczyzna to aktywność w jednym z wybranym portali społecznościowych. Druga- działalność najpopularniejszej, internetowej encyklopedii, jaką jest Wikipedia. Trzecia płaszczyzna dotyczy przekładów książkowych. Zgodnie z nimi, naukowcy z projektu Global Language Network sprawdzali, jaki rodzaj informacji jest przekazywany w konkretnym języku. Ponadto zwracali uwagę na znane osobistości posługujące się danym językiem, a także z jakiego języka jest dokonywanych najwięcej tłumaczeń na świecie.

Język angielski- najbardziej wpływowym językiem świata

Bezkonkurencyjnym zwycięzcą w każdej kategorii okazuje się być język angielski. Na całym świecie, językiem angielskim posługuje się około 500 milionów ludzi. Jest to najważniejszy język dla większości ludzi, nie ma tutaj znaczenia skąd się oni wywodzą oraz jaki jest ich ojczysty język. Na Twiterze przeważają posty w tym języku, a na Wikipedii jest najwięcej haseł właśnie po angielsku. Język angielski odgrywa znaczącą rolę w dyplomacji oraz kulturze. Warto zaznaczyć, że niektóre języki pełnią swoistą rolę pośrednika pomiędzy językiem angielskim a innymi. Dla przykładu język rosyjski jest łącznikiem z takimi językami jak: abchajski, turkmeński, kirgiski, gruziński, azerski i wiele innych, którymi porozumiewano się w byłym Związku Radzieckim. Język francuski jest z kolei pośrednikiem dla języków, które używane były w dawnych koloniach francuskich. Nasz ojczysty język polski jest przepustką dla języka słowackiego. Oznacza to, że książka, której pierwowzór napisany został po angielsku, najpierw zostanie przetłumaczona na język polski, a dopiero później na język słowacki.

Pozostałe wpływowe języki świata

Na pierwszym miejscu, jak wspomniane zostało wyżej, jest język angielski. Drugie miejsce na podium zajmuje język francuski. Kolejno język hiszpański o 400-milionowej liczbie osób posługującym się nim. Na czwartym miejscu ulokowany został język arabski, który łączy cały świat islamski. Piąte miejsce to język chiński, który ma największą liczbę użytkowników- około miliard. Niestety jest on niezwykle trudny do opanowania, dlatego posługuje się nim jedynie ludność zamieszkująca południowo-wschodnią Azję. Na dalszych pozycjach znajdują się język rosyjski, portugalski, niemiecki, które charakteryzuje duży zasięg terytorialny. Całą pierwszą dziesiątkę zamyka język japoński oraz hindi, które wyróżnia kilkaset milionowa liczba użytkowników.

Choć powyższe zestawienie jest stworzone bardziej jako ciekawostka niż sztywny ranking, to przedstawia w sposób zrozumiały i jasny charakterystykę wpływowych języków świata. Odgrywają one bardzo ważną rolę, a dla każdego tłumacza stanowią nie lada wyzwanie.

TRANSLATOR24.PLbiuro tłumaczeń Olsztyntłumacz Olsztyn sprawdź ofertę