Tłumacz polsko łotewski oraz łotewsko polski – skorzystaj z darmowej wyceny tłumaczenia!

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy aby otrzymać bezpłatną wycenę nawet już w 30 minut!

Tłumaczenia w zakresie języka łotewskiego – formularz zgłoszenia zlecenia do darmowej wyceny.

tłumacz polsko łotewski

Język łotewski zaliczany jest do grupy języków bałtyckich. Język używany jest przez prawie 2 milionów osób zamieszkałych głównie na Łotwie. Języki wschodnie mają to do siebie, że posiadają wiele dawnych archaicznych cech języka, które nie zmieniły się od wielu lat. Takie archaizmy możemy spotkać w nazwach imion własnych czy też w innych morfologiach czasownika. Język łotewski znajdował się pod wpływem innych języków co, przełożyło się na jego obecny kształt. Cechy grupy języków indoeuropejskich są jednak właściwe zachowane. W języku łotewskim takie nawiązania do wspomnianych archaizmów możemy znaleźć między innymi w dawnych pieśniach ludowych czy też innych dziełach poezji ludowej. Sam język łotewski w praktyce posiada bardzo sporo zapożyczeń z języka niemieckiego, rosyjskiego czy szwedzkiego. Obecnie na język ma również wpływ angielski, ale to w mniejszym stopniu niż te 3 języki wymienione wyżej. Sam język posiada również kilka dialektów. Wyróżnia się między innymi dialekt litwoński występujący tylko na ternach Zatoki Rylskiej, dialekt środkowy, który występuje w centrum samej Łotwy i dialekt łatgalski, który występuje we wschodnim skrzydle kraju, który sąsiaduje ze słowiańskim obszarem językowym. Oczywiście w języku łotewskim można wyróżnić jeszcze gwary jednak nie, mają one takiego wpływu na sam język. W pisowni język łotewski posługuje się zmodyfikowanym alfabetem łacińskim, w którym nie występują litery q, w, x, y. W Polsce w języku łotewskim mówi około 10 tysięcy osób.

Translator24.pl - tłumaczenia online | Tłumacz polsko łotewski i łotewsko polski - formularz.