Nie każdy tekst można przetłumaczyć w prosty sposób. Niektóre dokumenty bowiem wymagają uwierzytelnienia, które może wykonać tłumacz przysięgły online. Nie jest to oczywiście żadnym problemem, ponieważ internetowe biura zatrudniają odpowiednich specjalistów i mają w swojej ofercie taką właśnie usługę.

Kiedy wymagane są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia uwierzytelnione, czyli przysięgłe, mogą być wykonywane jedynie przez tłumacza posiadającego odpowiednie uprawnienia. Jest to osoba zaufania publicznego, której specjalizacją są przekłady i uwierzytelnianie dokumentów obcojęzycznych. Może ona również poświadczać odpisy i tłumaczenia wykonywane przez inne osoby.

Tłumacz przysięgły online do poświadczania dokumentów używa specjalnej pieczęci, na której znajduje się jego imię i nazwisko, język, w którym posiada uprawnienia oraz pozycję, jaką ma w spisie tłumaczy przysięgłych. Na poświadczanych dokumentach musi znaleźć się pozycja, pod którą w repertorium znajduje się odpis lub tłumaczenia. Ponadto musi się znaleźć tam informacja czy tłumaczenie było wykonywane z oryginału, innego tłumaczenia lub odpisu.

Tłumaczenia przysięgłe są wymagane dla takich dokumentów jak:

  • akty urodzenia, zgonu i ślubu,
  • dokumenty samochodowe,
  • dyplomy i zaświadczenia,
  • świadectwa szkolne,
  • akty notarialne,
  • rachunki i umowy,
  • pełnomocnictwa,
  • orzeczenia sądowe.

Z usług, które świadczy tłumacz przysięgły online trzeba korzystać w różnych sytuacjach. Najczęściej z tego typu usług korzystają osobę, które potrzepują dokumentacji na potrzeby sądów, organów administracji publicznej, policji czy firm ubezpieczeniowych poza granicami kraju. Ponadto takie przekłady wymagane są w przypadku, gdy planujemy zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem, gdy małżeństwo zostało zwarte poza granicami kraju oraz w przypadku aplikowania na studia za granicą.

O czym trzeba pamiętać zlecając tłumaczenia przysięgłe?

Decydując się na skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego online należy pamiętać, że najczęściej jedna strona rozliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami. Końcowa objętość takiego przekładu może być większa niż zakładano. Wynika to z konieczności uwierzytelnienia dokumentu za pomocą opisów pieczęci, elementów graficznych, znaków wodnych, podpisów itp. Tłumaczenia przysięgłe zawsze są doręczane w postaci papierowej, a na życzenie klienta mogą być dodatkowo przesłane w formie elektronicznej. Kopia takiego przekładu jest także dokumentem i wymaga wniesienia określonej opłaty, którą ustala się podczas wyceny zlecenia.

 TRANSLATOR24.PL – TWÓJ TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY ONLINESPRAWDŹ OFERTĘ!