Tłumaczenia przysięgłe hiszpański są potrzebne zawsze wtedy, gdy przetłumaczona dokumentacja musi posiadać moc prawną. W takie sposób tłumaczone są m.in. dokumenty rejestracyjne aut, prawa jazdy, dowody osobiste, dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego, dokumenty rejestracyjne firmy, akty notarialne, umowy pełnomocnictwa cz dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia. Takie dokumenty może przetłumaczyć tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego.

Specyfika tłumaczeń przysięgłych język hiszpański

Tłumaczenia uwierzytelnione zawsze wykonywane są przez mających odpowiednie uprawnienia tłumaczy przysięgłych. Są one sporządzane w formie papierowej i opatrzone pieczęcią oraz podpisem tłumacza, co nadaje im moc prawną. W tłumaczeniach przysięgłych hiszpański tłumacz umieszcza adnotację, która informuje czy przekład został zrobiony z oryginału czy kopii dokumentu. Przekłady wykonane na podstawie kopii są wprawdzie ważne, ale w niektórych urzędach wymagane jest wykonanie tłumaczenia z oryginału. Dotyczy to zwłaszcza wydziałów komunikacji, sądów i urzędów stanu cywilnego. Warto więc przez zamówieniem usługi dowiedzieć się, jakie są wymagania urzędu, w którym dokumenty będą złożone.

Tłumaczenia przysięgłe język hiszpański są wydawane w jednym egzemplarzy, jednak gdy potrzebujemy dodatkowego egzemplarza, należ skontaktować się z biurem i ustalić czy jest możliwość bezpłatnego wykonania kolejnych egzemplarzy, czy będą one dodatkowo płatne – zazwyczaj ok. 20% wartości przekładu. Standardowo jedna strona rozliczeniowa ma 1125 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.

Co ważne, tłumaczenia przysięgłe hiszpański zawsze muszą mieć formę papierową. Z tego względu należy je odebrać osobiście lub zlecić wysyłkę pocztą bądź kurierem. Istnieje też możliwość przesłania skanu dokumentu uwierzytelnionego e-mailem, ale wówczas nie ma on mocy prawnej i nadaje się jedynie do wglądu. Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego może także uwierzytelnić tłumaczenia wykonane przez tłumacza bez uprawnień. Wówczas treść dokumentu jest dokładnie sprawdzana i dopiero po pozytywnej weryfikacji tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego poświadcza zgodność z oryginałem za pomocą pieczęci i podpisu. Jest to usługa, która kosztuje mniej niż standardowe tłumaczenia przysięgłe język hiszpański, ale możliwa jest jedynie w sytuacji, gdy przekład jest dobrej jakości.

Zarejestrowany w Polsce tłumacz przysięgły ma prawo do wykonywania przekładów uwierzytelnionych jedynie w z języka obcego na polski i z języka polskiego na obcy. Nie ma możliwości wykonania przekładu z języka obcego na obcy w sposób bezpośredni. W przypadku, gdy potrzebne jest tłumaczenie np. z języka hiszpańskiego na francuski, najpierw musi być wykonany przekład na język polski, a dopiero później na język francuski. Zwiększa to koszty tłumaczenia, ale jest to jedyny sposób na uwierzytelnione tłumaczenie z języka obcego na obcy.

TRANSLATOR24.PL – Twój tłumacz przysięgły języka hiszpańskiegosprawdź ofertę