Technika słów zastępczych to jeden z elementów mnemotechniki. Polega ona ma budowaniu odpowiednich skojarzeń pomiędzy słowem, które chcemy sobie przyswoić, a słowem lub słowami brzmiącymi bardzo podobnie, które poznaliśmy wcześniej. Oto najprostszy przykład – angielskie słowo reach, czyli sięgać, dosięgać, czy osiągnąć. Wystarczy wyobrazić sobie Richa ze znanej wszystkim „Mody na sukces”, który osiąga swój cel, czy dosięga gwiazd ze swą ukochaną.

Oczywiście nie zawsze jedno słówko wystarczy, aby zbudować skojarzenie. Często konieczne jest użycie kilku słów zastępczych. Przykładem może być chociaż słówko „meadow” oznaczające łąkę. Wymawia się je „medoł”, więc można sobie wyobrazić pasącą się na łące owcę, która po owczemu mówki me 🙂

Skojarzenie wcale nie muszą być idealne, ponieważ często znalezienie odpowiednich wyrazów jest bardzo trudne. Przykładem może być chociażby angielskie słówko „comprehend” oznaczające zrozumieć lub pojąć. Można je zapamiętać wyobrażając sobie np. rękę (hand) kładącą kompres. Takie wykorzystanie innego języka daje naprawdę mnóstwo możliwości.