Tłumacz przysięgły holenderski (niderlandzki)

//Tłumacz przysięgły holenderski (niderlandzki)

Tłumacz przysięgły holenderski (niderlandzki)

tłumacz przysięgły holenderski

Tłumacz przysięgły holenderski

Osoby pracujące za granicą doskonale wiedzą, że niektóre dokumenty po powrocie do Polski wymagają tłumaczenia przysięgłego. Konieczne jest więc skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego holenderskiego, który może wykonać uwierzytelnione przekłady dokumentacji urzędowej, pracowniczej, sądowej i innej.

Kto może wykonywać zawód tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły holenderski to zawód zaufania społecznego. Osoba ta specjalizuje się w tłumaczeniu dokumentacji urzędowej i procesowej. Ponadto może ona uwierzytelniać przekłady i odpisy wykonywane przez inne osoby. W Polsce wykonywanie tego zawodu jest uregulowane przez odpowiednią ustawę, a lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z przepisami tłumacz przysięgły holenderskiego musi spełniać odpowiednie warunki. Przede wszystkim powinien posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw EFTA czy Unii Europejskiej. Ponadto musi on znać język polski, ukończyć studia wyższe i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem niezbędnym jest również zaliczenie egzaminu z tłumaczenia na język polski i z języka polskiego na język obcy. Tłumaczem przysięgłym holenderskiego nie może zostać osoba karana za przestępstwo umyślne, skarbowe lub nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch etapów – pisemnego i ustnego. Do uzyskania uprawnień konieczne jest pozytywne zaliczenie obu części. Dopiero po zaliczeniu egzaminu kandydat na tłumacza przysięgłego holenderski nabywa prawo do wykonywania zawodu i zostaje wpisany na listę Ministra Sprawiedliwości.

Jakie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego (tłumacz przysięgły holenderski)?

Z usług tłumacza przysięgłego trzeba skorzystać wtedy, gdy dokumentacja, którą chcemy przetłumaczyć ma moc prawną i musi ją zachować. Zazwyczaj dotyczy to dokumentów urzędowych i sądowych, czyli:

  • aktów notarialnych,
  • aktów urodzenia, zgonu, ślubu,
  • dyplomów,
  • świadectw szkolnych,
  • zaświadczeń,
  • dokumentów samochodowych,
  • pełnomocnictw,
  • postanowień sądowych itp.

Jak wyglądają tłumaczenia przysięgłe?

Dokumenty, które sporządza tłumacz przysięgły holenderski muszą być bezbłędne i spójne stylistycznie. Ponadto na każdej stronie takiego przekładu znajduje się stempel z imieniem i nazwiskiem tłumacza, jego numerem na liście tłumaczy przysięgłych oraz informacją o tym, w jakim języku ma uprawnienia. Na poświadczonych dokumentach znajduje się też informacja o tym, jaką pozycję w repertorium zajmuje dane tłumaczenie lub odpis oraz czy przekład został sporządzony z odpisu czy z oryginału.

TRANSLATOR24.PL – profesjonalny tłumacz przysięgły holenderski sprawdź ofertę

2019-05-11T11:47:20+02:00